Ubezpieczenia z darmową
dostawą do domu!

Ze wszystkich ofert na rynku dobierzemy
najkorzystniejsze ubezpieczenie.

Taniej niż porównywarki, 21 towarzystw
w 1 miejscu!

Zadzwoń lub napisz, my zrobimy resztę

Wypełnij formularz

Oddzwonimy!

Dlaczego my?

Skontaktuj się

Klienci o nas

Ubezpieczenia komunikacyjne

Najbardziej powszechnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni pojazdy określone w umowie w przypadku np.: zderzenia się pojazdów, zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu lub jego części.

Ubezpieczenia zdrowotne i na życie

Ubezpieczenie na życie – ubezpieczenie, które zapewni najbliższym osobom godne życie w przypadku śmierci osoby, na której spoczywa ciężar utrzymania rodziny. Można je zawrzeć na określony okres lub dożywotnio. Najczęściej spotyka się ubezpieczenie na czas określony, gdzie ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w ściśle określonym czasie, np. na 30 lat. Ubezpieczenie zdrowotne to: kompleksowa opieka medyczna, łatwy dostęp do lekarzy specjalistów, komfort i wysoki standard usług, bezgotówkowe konsultacje i badania w placówkach partnerów medycznych. Ochrona ubezpieczenia obowiązuje w Polsce lub na całym świecie w zależności od wyboru zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych: budynku mieszkalnego lub mieszkania, mienia na zewnątrz (np. garażu, ogrodzenia, basenu, kortu) oraz wewnątrz budynku (w tym: stałych elementów wnętrz np. zabudowy kuchennej, instalacji oraz ruchomości, np. mebli, sprzętu AGD, sprzętu sportowego i elektronicznego, przedmiotów osobistego użytku). Ochrona obejmuje zjawiska takie jak powódź, pożar, uderzenie pioruna, huragan, grad, zalanie, osuwanie się ziemi, dewastację i inne. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rozboju oraz dewastacji mienia wewnątrz budynku oraz ruchomości, w szczególności mebli, sprzętu AGD, sprzętu sportowego i elektronicznego, przedmiotów osobistego użytku.

Ubezpieczenia podróżne i NNW

Ubezpieczenia podróżne – zawierają kompleks rozwiązań ubezpieczeniowych niezbędnych wszystkim turystom bez względu na miejsce czy cel wyjazdu. Są to zwykle: organizacja i pokrycie kosztów leczenia, jeśli ubezpieczony zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, organizacja i pokrycie kosztów związanych z przewiezieniem z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do Polski lub transportem zwłok, wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku, pakiet usług assistance, obejmujący m.in. pomoc prawną, odzyskanie i ponowne skierowanie zagubionego przez przewoźnika bagażu oraz wcześniejszy powrót ubezpieczonego, np. w przypadku choroby albo śmierci osoby bliskiej.

Pozostałe Ubezpieczenia

Ubezpieczenia firmowe, finansowe, transportowe, rolne i inne. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy dla Ciebie najlepsze ubezpieczenie.

Skontaktuj się z nami!

Odezwiemy się w przeciągu 24h!

Kliknij, aby wysłać e-mail
Skontaktuj się poprzez formularz